Roman Kaliský photo 1

Roman Kaliský

23. 9. 1922
Slovenská Ľupča
—  8. 11. 2015
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

ČOMAJ, Ján: Ráčte do salónu, tam si už rodičia pripíjajú... Spomienka na Romana Kaliského pri nedožitej deväťdesiatpäťke. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 20. 9. 2017, č. 31 – 32, s. 9.

KERNÝ, Dušan – LONDÁKOVÁ, Elena: Rok narodenia 1944. K nedožitým 95-tinám Romana Kaliského. (Rozhovor s historičkou Elenou Londákovou). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 69 – 77.

TARAGEĽ, Dušan: Obžalovaný, vstaňte! Zabudnuté bestsellery (Roman Kaliský: Obžalovaný, vstaňte!). In: Sme, príloha Magazín o knihách, roč. 24, 9. 9. 2016, č. 210, s. X.

JURČO, Martin: Na rozlúčku s pánom novinárom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 137 – 139.

TASR: Vo veku 93 rokov zomrel dlhoročný novinár Roman Kaliský.
http://www.sme.sk/c/8065076/vo-veku-93-rokov-zomrel-dlhorocny-novinar-roman-kalisky.html

JANCURA, Vladimír: Prvý hlas na križovatke dejín. In: Pravda, roč. XXV, 10. 11. 2015, č. 260, s. 7.
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/373345-odisiel-roman-kalisky-prvy-hlas-na-krizovatke-dejin/

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). LIC, Bratislava 2006.

VRBICKÁ, Eva – KALISKÝ, Roman: Novinár obdarený múdrosťou a citom. Hovoríme s publicistom Romanom Kaliským. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 13 – 18.

ŠAH: Roman Kaliský – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 9, s. 155.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

Kamenistá cesta bez konca (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 11.

V „dolžnosti bojca“ (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 34 – 35.