Stanislav Rakús

20. 1. 1940
Šúrovce
Žáner:
esej, literárna veda, pre deti a mládež, próza, iné
Stanislav Rakús zmaturoval na strednej škole v Trnave, neskôr študoval v roku 1957 – 1961 slovenčinu a ruštinu na Filologickej fakulte Vysokej škole pedagogickej v Prešove. V rokoch 1963 – 1964 bol učiteľom na strednej škole v Trebišove a 1964 – 1969 na Strednej ekonomickej škole pre pracujúcich. V rokoch 1966 – 1968 pôsobil ako externý dramaturg Štátneho bábkového divadla v Košiciach. V roku 1973 získal doktorát filozofie, v roku 1981 obhájil hodnosť kandidáta vied (CSc.) a 1996 vedeckú hodnosť doktora vied (DrSc.). V roku 2010 mu bol rektorom… Čítať ďalej

Stránky