Tomáš Janovic photo 2

Tomáš Janovic

22. 5. 1937
Bratislava
—  14. 12. 2023
Žáner:
esej, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné, literárna veda

Komplexná charakteristika

Tomáš Janovic je výnimočný autor satirického žánru. Jeho mnohostranné záujmy smerujú od satirickej poézie a prózy pre dospelých, deti a mládež k textom piesní až po rozhlasové hry, scenáre televíznych hudobno-zábavných programov a estrádne pásma. Aj pri najzávažnejších témach, akými sú vojnové reminiscencie, rasové prenasledovanie, koncentračné tábory, sú mu vzdialené silné slová. Emotívny účinok dosahuje až prekvapujúco jednoduchým radením slov a faktov. Jednoduchosť a priezračnosť bez zložitých abstrakcií je doménou v jeho tvorbe. Inšpiračne čerpá z veľmi širokého zázemia. Počínajúc spomienkami na dospievanie s rôznymi kolíziami a konfliktmi v tomto veku života až k absurditám životných situácií dospelých, koncentrovaných do aforizmov, voľného verša, rýmovaných dvojverší alebo do krátkych próz. Často kombinuje verše i prózu. Dokáže využívať a kombinovať aj prvky absurdného humoru a nonsensu. Hravosť, poeticko-humoristický nezmysel, irónia a sebairónia sú jeho umelecké prostriedky, ktorými dokáže veľmi účinne a presvedčivo navodiť komické situácie. Vie majstrovsky naruby prevrátiť životné fakty skutočnosti z rôznych oblastí života jednotlivca, spoločnosti i spoločenských skupín a vytvára z nich zaujímavý poetický svet plný malých smiešnych hlúpostí, ale aj takých, nad ktorými je treba sa veľmi vážne zamýšľať. Nevyhýba sa ani dobovým a politickým skutočnostiam, domovu, dejinám a pohľadom na ne, medziľudským vzťahom a mnohým iným životným skutočnostiam hodným povšimnutia na pobavenie, aj keď práve preto, že nie vždy sú iba na pobavenie, ale aj na zamyslenie. V tvorbe pre deti, hlavne v dramatickej, okrem hravosti, humoru a fantázie, podnetne uplatňuje partnerstvo rozprávača-autora s deťmi s lyrickým ladením, čím sa mu darí navodiť dramatické napätie s vtipne komponovanými príbehmi, ktoré pútavosť ešte umocňujú. Jeho detská tvorba vydávaná v samostatných publikáciách patrí k najúspešnejším na knižnom trhu. Autorova tvorba sa vyznačuje vrelým vzťahom ku všetkému, čo robí ľudí ľudskými a odporom k tomu, čo ich od seba vzďaľuje a premieňa na bezduché kreatúry. Jeho tvorba vykazuje zmysel pre vysokú básnickú kultúru s citlivým detektorom pre mieru veci a poetickú skratku. Vo svojich textoch živo reaguje aj na súčasný život v kontexte s dianím vo svete. Umelecky je jeho tvorba veľmi presvedčivá, obľúbená a žiadaná. 

Viktor Timura