Tomáš Janovic photo 2

Tomáš Janovic

22. 5. 1937
Bratislava
—  14. 12. 2023
Žáner:
esej, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné, literárna veda

Výberová bibliografia

HAJKO, Dalimír: Peter Chalupa a Tomáš Janovic (eds.) (Recenzia na knihu Aforisti a fór istý). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 12, s. 129 – 131.

ŠRANK, Jaroslav: Reč električiek v slovenskej poézii. In: Vlna, roč. 21, 2019, č. 81, s. 18.

KASARDA, Martin: Najlepší na pultoch kníhkupectiev Panta Rhei (Sieň slávy: Tomáš Janovic). In: Sme, príl. Magazín o knihách, roč. 26, 6. 4. 2018, č. 79, s. XVIII.

ŠEPITKOVÁ, Natália: Slniečko oslavuje deväťdesiat rokov. In: Katolícke noviny, roč. 132, 5. 11. 2017, č. 44, s. 21.

ŠAH: Tomáš Janovic – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 154 – 155.

-BB- KZ-: Čriepky surovej reality (S. Uriková: Živé ploty, M. Kopcsay: Asvabaždénie, J. Mravec: Interview s fotografiou (Sedem No. 3), T. Janovic: Dvaja v jednom, Milan S. Ďurica: Testimonium hoc verum est). In: Knižná revue, roč. XXVI, 18. 4. 2016, č. 4, s. 7.

-rm- -kz- -mševc: Festival literatúry.  In: Knižná revue, roč. XXV, 21. 10. 2015, č. 21, s. 2.

-kz-: Festival literatúry. In: Knižná revue, roč. XXV, 7. 10. 2015, č. 20, s. 3 – 4.

TÓTHOVÁ, Roberta: Anasoft litera fest nie je len o literature. In: Pravda, 24. 4. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/352523-anasoft-litera-fest-nie-je-len-o-literature/

ŠAH: Tomáš Janovic – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 159 – 160.

HRON, Marek: Neber to osobne! In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 128, 2012, č. 1, s. 114.

GRMANOVÁ, Martina: Výpredaj cti (Tomáš Janovic: Ponuka dňa). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 26. 10. 2011, č. 22, s. 5.

CHLEBOVÁ, Zuzana: Tomáš Janovic – Milan Lasica – Pavel Vilikovský: Tri lásky. In: Knižná revue, roč. XXI, 30. 3. 2011, č. 7, s. 1.

JANOVIC, Tomáš – HRÚZ, Pavel: (Korešpondencia). In: Rak, roč. XIV, 2009, č 12, s. 56 – 57.

BLAŽEKOVÁ, Lucia: Sila slova (Tomáš Janovic: „Neber to osobne!“). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 23. 12. 2009, č. 26, s. 5.

STANISLAVOVÁ, Z.: Tomáš Janovic. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

MOJŽIŠ, Juraj: O literárnych anekdotách Tomáša Janovica a o výtvarných anekdotách Dušana Polakoviča. In: Romboid, roč. XLIV, 2009, č. 8, s. 43 – 54.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

ČOMAJ, Ján: Tomáš Janovic: Humor ho! (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, IV. + 124, 2008, č. 3, s. 114.

ŠTRASSER, Ján – JANOVIC, Tomáš: Viem narábať so slovom, ale rozhodne nie s kladivom (Z knihy rozhovorov Jána Štrassera s jubilujúcim Tomášom Janovicom). In: Knižná revue, roč. XVII, 9. 5. 2007, č. 10, s. 12.

ŠAH: Tomáš Janovic – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 158.

ŤAPAJNOVÁ, Eva: Nadšasovo, na plnú hubu (Tomáš Janovic: Maj ma rád). In: Knižná revue, roč. XVI, 29. 3. 2006, č. 7, s. 5.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

ROŽNOVÁ, Jitka: Prečo aforisti nemávajú dovolenku. In: RAK . Roč. XI, č. 8 (2006), s. 52 a 54 .

BODACZ, Bohuš: Tomáš Janovic: Nikoho nezabije (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 100.

MIKULA, V.: Tomáš Janovic. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

MUCHOVÁ, Eva – JANOVIC, Tomáš: Humor zľudšťuje, a nielen v literatúre (Rozhovor so spisovateľom Tomášom Janovicom). -bk-: In: Knižná revue, roč. XIV, 18. 2. 2004, č. 4, s. 12.

MATEJOV, Radoslav: Presne a bez mŕtvol (Tomáš Janovic: Nikoho nezabije). In: Knižná revue, roč. XIII, 3. 9.  2003, č. 18, s. 5.

MATEJOV, Radoslav: Krista Bendová – Tomáš Janovic: Bola raz jedna trieda (a iné triedy). (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XIII, 22. 1. 2003, č. 2, s. 1.

MATEJOV, Radoslav: Humor-podkožník (Tomáš Janovic: Dostal rozum). In: Knižná revue, roč. XII, 9. 1. 2002, č. 1, s. 5.

ŠAH: Tomáš Janovic – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 159.

MORAVČÍK, Štefan: Tomáš Janovic: Veselá knižka do prvej lavice. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XI, 8. 8. 2001, č. 16 – 17,  s. 1.

HATALA, Marián – JANOVIC, Tomáš: Humor neubližuje, najmä keď je smutný (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 7. 1. 1998, č. 1, s. 16.

JURČO, Milan: Dotyky a prieniky nad textami literatúry pre deti a mládež. Banská Bystrica, UMB - Skalná ruža, 1997.

DAROVEC, Peter: Tomáš Janovic: Najsmutnejšie anekdoty. In: Romboid, roč. 31, č. 4 (1996), s. 13 – 14.

PETRÍK, Vladimír: Tomáš Janovic: Najsmutnejšie anekdoty. In: Romboid, roč. 31, č. 4 (1996), s. 12 – 13.

ČÚZY, Ladislav: Intelektuálna satira. In: Literárny týždenník, roč. 9, č. 12 (1996), s. 12.

GLOCKO, Peter ml.: Humor ako filozofia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, č. 3 (1996), s. 143-145.

BANČEJ, Maroš: Anekdoty (a iné smútky?). Tomáš Janovic: Najsmutnejšie anekdoty. In: Knižná revue, roč. V, 2. 11. 1995, č. 22, s. 5.

ŠTRASSER, Ján: Brať myšlienku za slovo. Poznámky (aj) k Janovicovi. In: Slovenské pohľady, roč. 107, č. 8 (1991).

ŽILKA, Tibor:  Tomáš Janovic: Ko(z)mické piesne. In:  Slovenské pohľady, roč. 103, č. 9 (1987), s. 132 – 134.

SMOLÍKOVÁ, J.: Tomáš Janovic a jeho básnická tvorba pre deti. In: Zlatý máj, 1984, č. 10.

ZAJAC, P.: Clivý satirik Tomáš Janovic. In: Romboid, 19, 1984, č. 8.

KOPÁL, Ján: Hra a poznávanie v poézii pre deti. In: Zlatý máj, 24, 1980, č. 5, s. 266 – 272.