Uršuľa Kovalyk

31. 12. 1969
Košice
Pseudonym:
Uršuľa Kovalyk
Žáner:
dráma, pre deti a mládež, próza, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Vianočný koktail pre deti. Recenzia (Dohviezdny večer). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 147 – 156.

URBANOVÁ, Svatava: Pětadvacetkrát o Vánocích. Recenzia (Dohviezdny večer). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 147 – 156.

ŠVECOVÁ, Zuzana: Svet žien. Uršuľa Kovalyk: Krasojazdykňa (Recenzia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 168 – 169.

NAGY, Dado: Keď kniha začne žiť vlastným životom. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 10. časť). In: Pravda, roč. XXV, 19. – 20. 9. 2015, č. 216, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Nočná mora – marketing. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 9. časť). In: Pravda, roč. XXV, 12. – 13. 9. 2015, č. 211, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Písanie je snaha o dokonalosť s vedomím, že dokonalosť je nemožná. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 8. časť). In: Pravda, roč. XXV, 5. – 6. 9. 2015, č. 205, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Keď sa nedarí, alebo ako prekonať spisovateľský blok. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 7. časť). In: Pravda, roč. XXV,  22. – 23. 8. 2015, č. 195, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Reálny život najviac pripomína absurdný a čierny humor. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 6. časť). In: Pravda, roč. XXV, 15. – 16. 8. 2015, č. 189, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Začnite písať a odštartujete neriadenú strelu. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby (Literárny seriál, 3. časť). In: Pravda, roč. XXV, 18. – 19. 7. 2015, č. 165, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 2. časť). In: Pravda, roč. XXV, 11. – 12. 7. 2015, č. 159, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 1. časť). In: Pravda, roč. XXV, 4. – 5. 7. 2015, č. 153, s. 32 – 35.

CSIBA, Karol: Jednoducho z prózy 2013 (30 x 30 x 30). Slovenská próza 2013. In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 13 – 14.

-kz-: Anasoft litera fest. In: Knižná revue, roč. XXIV, 28. 5. 2014, č. 11, s. 4.

HUMAJOVÁ, Daniela – MARTINOVÁ, Ina – PÁNIKOVÁ, Jana: Slovenská literatúra vo svete. In: Knižná revue, roč. XXIV, 8. 1. 2014, č. 1, s. 9.

HAJDUČEKOVÁ, Ivica: O aspekte rodovosti v slovenskej ponovembrovej literatúre. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s.  104 – 108.

ŠTEFLOVÁ, Lucia: "Intelligens gyerek!" Uršuľa Kovalyk: Krasojazdkyňa. In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 9, s. 67 – 69.

KARPINSKÝ, P.: Päť x päť (antológia 25 próz súčasných slovenských autorov s krátkymi portrétmi): LIC 2011

Autor neuved. – KOVALYK, Uršuľa: Nemlčať: Žena v literatúre (Rozhovor). In: Knižná revue,  roč. XIX, 5. 8. 2009, č. 16 – 17, s. 11.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. IV.

KOPČOVÁ, Jana: O priateľstve z druhej ruky (Uršuľa Kovalyk: Žena zo sekáča). In: Knižná revue, roč. XIX, 29. 4. 2009, č. 9, s. 5.

SUCHÁ, Lenka: O Kovalyk sa báť nemusíme. Uršuľa Kovalyk: Žena zo sekáča. (Recenzia) In: Rak roč. XIV, 2009, č. 5, s. 34 – 36.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

TOMÁŠ, Radoslav – KOVALYK, Uršuľa: Vlastný názor – to je hýbať rozumom (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 27. 4. 2005, č. 9, s. 12.

SOUČKOVÁ, Marta: Prijateľná (?) detabuizácia. Uršuľa Kovalyk: Neverné ženy neznášajú vajíčka a Travesty šou. (Recenzia). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 7, s. 36 – 38 a 40.

TOMÁŠ, Radoslav: Kto je Uršuľa Kovalyk alebo o tom, ako sa neožením (Uršuľa Kovalyk: Travesty šou). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 3. 2005, č. 5, s. 5.

MOYŠOVÁ, Stanislava: Dvakrát nie alebo rozhodnite sa sami. Uršula Kovalyková: Neverné ženy neznášajú vajíčka. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 3, s. 107 – 109.

URBANOVÁ, Eva: Kovalyk, Uršuľa: Krasojazdkyňa, In: www.iliteratura.cz, 4. 9. 2014

WEISS, Tomáš: Zrasoval mě socík a patriarchát – rozhovor s Uršuľou Kovalyk, In: www.medziknihami.sk, 3. 6. 2019

MAJEREK, Rafał: „Nová angažovanosť” v prozaickom súbore Uršule Kovalyk Čisté zviera, In: www.plav.sk, 14. 8. 2019