Valér Mikula photo 2

Valér Mikula

2. 11. 1949
Levoča
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia, publicistika

Autor o svojom diele

Práve interpretáciu totiž považujem za jednu z najúčinnejších ciest k zmyslu konkrétneho textu, ale aj celku autorovej tvorby či k zmyslu určitých vývinových období a napokon i literatúry vôbec.

... základným prístupom k literatúre je čítanie. Moment čítania kladie dôraz na čitateľský zážitok ako východisko vzťahu k literárnemu dielu; živé osobné zaujatie sa tak akcentuje ako predpoklad nezavádzajúcej recepcie literárneho textu, ba v istom zmysle i jeho ďalšej existencie.