Valér Mikula photo 2
Foto©Peter Procházka

Valér Mikula

2. 11. 1949
Levoča
Valér Mikula sa narodil 2. novembra 1949 v Levoči. Absolvoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Spišskej Novej Vsi. Po maturite študoval dva semestre vedecký komunizmus a sociológiu, potom slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1967 – 1973). V rokoch 1973 – 1976 pracoval v Kabinete literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty v Nitre, potom v literárnej redakcii Československého rozhlasu… Čítať ďalej