Valér Mikula photo 2
Foto © Peter Procházka

Valér Mikula

2. 11. 1949
Levoča
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia, publicistika
Valér MIKULA sa narodil 2. novembra 1949 v Levoči. Absolvoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Spišskej Novej Vsi. Po maturite študoval dva semestre vedecký komunizmus a sociológiu, potom slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1967 – 1973). V rokoch 1973 – 1976 pracoval v Kabinete literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty v Nitre, potom v literárnej redakcii Československého rozhlasu v Bratislave, 1977 – 1978 bol interným ašpirantom v Literárnovednom ústave SAV. V rokoch 1979 – 1985 pôsobil ako odborný asistent na… Čítať ďalej

Stránky