Veronika Dianišková photo 1

Veronika Dianišková

21. 2. 1986
Bratislava
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, scenáristika, iné

Životopis autora

Veronika DIANIŠKOVÁ sa narodila 21. februára 1986 v Bratislave. Po absolvovaní gymnázia študovala od roku 2005 na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení, odbor divadelná réžia a dramaturgia. V období od septembra 2007 do júna 2008 bola na študijnej stáži so zameraním na divadelnú dramaturgiu v Lisabone. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia a obhájení bakalárskej práce (téma: Dramatické napätie v prózach Gabriela Garcíu Márqueza) pokračuje od septembra 2009 v magisterskom štúdiu na VŠMU v odbore divadelná dramaturgia. Pôsobí ako učiteľka literárno-dramatického odboru v Základnej umeleckej škole v Bratislave. Autorské texty publikuje priebežne v periodikách (Revue aktuálnej kultúry, Slovenské pohľady, LET, Dotyky), prezentuje ich v rozhlase (Rádio Devín, Rádio Regina) a na rôznych podujatiach. Takisto publikuje analyticko-kritické články z divadelnej oblasti (SME, Týždeň, Nota bene a i.).