Víťo Staviarsky photo 2

Víťo Staviarsky

22. 10. 1960
Prešov

Preložené diela

2014,
 1. vydanie

Wytrzeźwialka

Stránky