Zuzana Kuglerová photo 1

Zuzana Kuglerová

23. 11. 1955
Bratislava
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

Zuzana KUGLEROVÁ po absolvovaní humanitnej vetvy gymnázia Ladislava Sáru študovala žurnalistiku na FFUK v Bratislave (1975 – 1978). Štúdium prerušila z rodinných dôvodov. V rokoch 1979 – 1982 absolvovala nadstavbové štúdium pedagogiky a výtvarného umenia na Strednej pedagogickej škole v Modre. 
Pôsobila ako vychovávateľka v materskej škole v Bratislave, neskôr knihovníčka v Starej Turej. V rokoch 1990 – 1993 bola zakladateľkou a konateľkou vydavateľstva Nádej, ktoré sa zaoberalo predovšetkým vydávaním titulov s religióznou tematikou, v rokoch 1993 – 1998 majiteľkou a konateľkou vydavateľstva Dúha. V rokoch 1998 – 2000 redigovala mesačník Dúha. Po rozvode sa presťahovala do Žiliny, kde pätnásť rokov pôsobila v miestnych médiách, ako sú Žilinské noviny, bytčianske noviny, Žilinský večerník, Regionžurnál, Žilinský priestor, Naše Novinky. V súčasnosti žije v Bratislave, pôsobí v neziskovej organizácii, ktorú založil Spolok slovenských spisovateľov pri periodiku Literárny týždenník.