Lit_cast Slovakia #23: Ivana Hostová

V 23. pokračovaní LIT_cast Slovakia literárna vedkyňa Ivana Hostová vysvetľuje Julii Sherwood, akými cestami sa slovenská poézia preniká do angličtiny, prečo kvantita prekladov nemusí vždy znamenať kvalitu a prečo je vydávanie prekladovej poézie náročné aj na slovenskom knižnom trhu, na ktorom dominujú preklady. Predstavuje ďalej tvorbu Nóry Ružičkovej, jednej z prvých experimentálnych poetiek na Slovensku, a subverzívnu poéziu Petra Macsovszkého.

In LIT_cast Slovakia 23 literature scholar Ivana Hostová talks to Julia Sherwood about the agendas that drive translations of Slovak poetry into English and why quantity does not necessarily translate into quality, and why publishing poetry in translation is challenging even in a translation-dominated culture such as Slovakia. She also introduces Nóra Ružičková, one of the first Slovak experimental poets, as well as the subversive poetry of Peter Macsovszky.

 

Notes

Ivana Hostová

              Identity and Translation Trouble, Cambridge Scholars Publishing, 2017

Nóra Ružičková

Nóra Ružičková with Marianna Mlynarčíková

Selected poetry by Nóra Ružičková in English translation

Peter Macsovszky

Sarcangelium, a poetry collection

Santa Panica, a poetry collection, excerpt trans. John Minahan

Making Skeletons Dance, a novel excerpt from on the Asymptote blog, trans. John Minahane

Ivan Štrpka

     John Minahane on translating Ivan Štrpka

Mila Haugová

Eternal Traffic

Scent of the Unseen

One Hundred Years of Slovak literature. An anthology edited by Stanislava Repar (out of print but available in a number of university libraries)