Ivana Hostová

17. 10. 1983
Bardejov
Žáner:
literárna veda, prekladateľská činnosť
Krajina:
Slovensko
Ivana Hostová študovala v rokoch 2002 – 2008 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra. V akademickom roku 2008/2009 pôsobila ako interná doktorandka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore slovenský jazyk a literatúra. V roku 2013 na Inštitúte prekladateľstva a tlmočníctva Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove obhájila dizertačnú prácu na tému Básnický preklad poézie Sylvie Plathovej do slovenčiny a poézia Mily Haugovej. Venuje sa… Čítať ďalej