Pozývame Vás na 13. medzinárodný knižný veľtrh BIBLIOTÉKA, ktorý sa bude konať v dňoch 10. – 13. novembra 2005 vo Výstavnom a kongresovom centre Incheba €xpo Bratislava.

Výstavný stánok LIC nájdete pod číslom 209/210 v hale D.

Slávnostné otvorenie veľtrhu bude vo štvrtok 10. 11. 2005 o 10.00 hod. v €xpo Clube.

Incheba €xpo Bratislava sídli na pravom brehu Dunaja, na Viedenskej ceste 3 – 7.

 

Literárne informačné centrum pripravilo počas veľtrhu osobitné prezentácie najnovšej knižnej produkcie, na ktoré Vás srdečne pozývame:

 • Štvrtok 10. 11. 2005 o 12.00 hod.

Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež

Uvádza zostavovateľ a vedecký redaktor Ondrej Sliacky a literárna vedkyňa Eva Tkáčiková.

 • Sobota 12. 11. 2005 o 10.00 hod.

Rudolf Krajčovič: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest

Za prítomnosti autora uvádzajú historik Pavel Dvořák a univerzitný profesor Pavol Žigo.

Prezentácie sa konajú v kóji sprievodných podujatí.

 

 

Ďalšie informácie a sprostredkovanie osobných stretnutí:

 

 

Ľubica Suballyová – hovorca LIC
Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava, tel. č. 02/52920271
e-mail: suballyova@litcentrum.sk

Oľga Mikušová – objednávky kníh LIC
Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava, tel. č. 0918/716075
e-mail: mikusova@litcentrum.sk, distribution@litcentrum.sk  

 

 

Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež:

 • Zostavovateľ a vedecký autor Ondrej Sliacky
 • 439 hesiel autorov od začiatkov slovenskej literatúry pre deti od osvietenských čias po súčasnosť
 • Od vydania prvého takéhoto slovníka uplynulo už štvrťstoročie
 • Nanovo spracované vydanie je aktuálne a naliehavé: 
  - biograficko-bibliografické fakty
  - kvalitatívne zhodnotenie tvorby
  - literárno-historická rekonštrukcia detskej literatúry,  jej kontextové postavenie
 • Pre odborné štúdiá na pedagogických a filozofických fakultách, pre pedagogickú prax, aj do hodnotných rodinných knižníc

 

Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest

Profesor Rudolf KRAJČOVIČ číta v názvoch miest o živote našich predkov ako v živých kronikách:

 • o pobyte Kvádov a Rimanov u nás
 • o príchode našich slovanských predkov
 • o časoch predveľkomoravských a veľkomoravských
 • o veľmožoch v dobe veľkomoravskej
 • o výrobnej činnosti našich dávnych predkov
 • o pohanstve a začiatkoch kresťanstva
 • o našich dejinách v staršom stredoveku
 • o novom mocenskom dvore a vojenstve
 • o služobníckych prácach našich predkov
 • o obchode a poľnohospodárstve