Ukážka z diela

Relikvie anjelov

I 

 
V roku hortenzie, v krajine Akvitánia, bez dátumov,
ráno, otvorená knižnica,
počuť vôňu, vidieť zvuky, žiť v oblakoch bez vody,
Diosolo basta, oslobodiť kotvy, aj stĺpostojec kráča.
 
Je viac ciest
ako v hlave človeka?
 
Vykľačali sme si dlaždice kostolov na periférii
smoly a síry, ktoré držia pútnikov
ako rukojemníkov v chrámoch,
po ktorých steká krv.
 
Duša je taká veľká
ako miera jej lásky,
vedel Bernhard von Clairvaux
 
Z mútneho zla
nútené dobro
v záhradách spiacich narcisov.
 
Pri bránach
pútnikov
z kože zoderú.
 
 
II 
 
Či anjel spieva,
či sa mi sníva?
 
Vrabce prsníkov
vlietali do dlane.
 
Všetky dobré atlétky
zľakli sa pri štarte?
Jarmila Popelková, Dobra Žáková,
Jana Richtrová.
 
Anjeli nad dráhou
a dobrým časom
nehlučne poletovali.
 
Dotyky motýľov
v ich prsiach,
v cieli.
 
XV 

Miestnosť presvietilo slnko.
 
Radosť & chuť žiť.
 
Máme Vieru,
Zas máme Jeho Slová,
Umenie Nových Planiet.
 
Je tichý večer.
 
Jemné svetlo v nás,
najcennejšie zo svetiel.