Knižná revue 2018/02

AKTUALITY
02 Príbehy žien naprieč tisícročím (správa, Jana Matejovičová) / Sladko-trpké ochutnávky našej doby (správa, Matúš Mikšík) // 04 Z Medziriadkov sa stal väčší literárny projekt (tlačová správa) // 05 Vízia centra literatúry pre deti a mládež (tlačová správa)

KOMENTÁRE
06 Pozoruhodné divadlo dejín alebo Most cez minulosť (esej: Romanovovci (1613 – 1918), Elena Ťapajová // 07 Presahuje regionálny význam (esej: Historky spod Nitrianskeho hradu, Marta Žilková) // 08 Viliam Turčány sa dožíva 90 rokov (laudácia na Viliama Turčányho, Peter Tollarovič) // 09 Vďaka za
všetko, čo ste nás naučili (laudácia na Viliama Turčányho, Anna Valcerová) // 13 Nešokoval, nenadchol, ale nesklamal (esej: Pôvod, Dado Nagy)

ROZHOVOR
10 Umelecký preklad je nezmysel, ale krásny nezmysel (rozhovor s Otakarom Kořínkom, Iris Kopcsayová) // 18 Matematika je živý organizmus, stále sa vyvíja (rozhovor s Jánom Čižmárom, Márius Kopcsay)

TÉMA – LITERÁRNE KOLBIŠTIA
14 Záhady a „podivíni“ (recenzia: Poviedka 2017, Tamara Janecová) // 15 Básne pre všetkých (recenzia: Básne SK/CZ 2017, Matúš Mikšík) // 16 Aké čítanie? Veľmi dobré! (recenzia: Fantázia 2017, Juraj Búry) // 17 Hľadanie súčasného dieťaťa (recenzia: Keď budem mať pubertu, Ľubica Kepštová)

RECENZIE
20 Nepriliehajúca skladačka (recenzia: Flešbek, Ivana Taranenková) // 21 (Ne)-uveriteľný príbeh (recenzia: Najtajnejší agent, Ľubica Psotová) // 22 Literárne mäso (recenzia: Mäso, Tamara Janecová) / Krehkosť bytia (recenzia: Muž na peróne, Gabriela Rakúsová) // 23 Buďme sami sebou (recenzia: Pupo a Fazuľka, Natália Dukátová) // 24 Zaujímavý impulz súčasnej drámy (recenzia: Hry, Hana Tichá) // 25 Epitaf literatúre (recenzia: Manaraga, Lucia Mattová) // 26 Boh je láska, záblesk a smrť (recenzia: Čínsky maharadža, Veronika Jánošíková) / História menšín nemeckého národa (recenzia: Roztratení Nemci, Nina Bruckerová) // 27 Atraktívnosť, ktorá odrádza (recenzia: Dnešok nie je naposledy, Simona Rezníčeková) // 28 Zmeň svoj osud, ak môžeš (recenzia: Hillbilly Elegy, Daniel Hevier ml.)

KLASIKA
29 Spoločný osud a sila jednotlivca (recenzia: Mor, Silvia Ruppeldtová)

INTERPRETÁCIA
30 Červený dáždnik socialistického realizmu (interpretácia: Je jeden svet, a predsa sú dva svety / Socialistický realizmus v slovenskej poézii, Ján Gavura)

PRÍBEH
32 Máme radi vnútorne slobodných ľudí (reportáž: Artforum / Nové Zámky, Beáta Beláková)

Z NOVÝCH KNÍH
34 – 36 anotácie

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2018

Číslo

02

ISSN

1210-1982

Časopis

Anotácie

Noc