2003,
 1. vydanie

Šťastie novinára

VERNANT, Jean-Pierre
2004,
 1. vydanie

Vesmír, bohovia, ľudia. Najstaršie grécke mýty

2002,
 1. vydanie

Nepovinné čítanie 2

MOORE, Michael
2004,
 1. vydanie

Hlúpi bieli muži

JACQ, Christian
2003,
 1. vydanie

Údolie kráľov

2002,
 1. vydanie

Literárnovedné štúdie II.

HUIZINGA, Johan
2002,
 1. vydanie

Kultúra a kríza

MILOSZ, Czseslaw
2002,
 1. vydanie

Záhrada vied

Milan Čič
2001,
 1. vydanie

Cesta k demokracii

Stránky