1904,
 1. vydanie

Kniha žalmov

2008,
 2. vyd., na Slovensku 1. vydanie

Návštevy - antológia svetovej lyriky

2007,
 2. vyd., v Ikare 1. vydanie

Zlá hodina

2005,
 2. vyd. v Ikare 1. vydanie

Pohreb Veľkej Matróny