Cleo Wade
2019,
 1. vydanie

Reč srdca

Jesse Lee Kercheval
2019,
 1. vydanie

Jablko

Ján Čápka
2019,
 1. vydanie

Paberky

Wojciech Bonowicz
2019,
 1. vydanie

Druhá ruka a iné básne

2019,
 1. vydanie

Bahnokrvný

2019,
 2. vydanie

Spln duše (Pásmo)

2019,
 1. vydanie

Jazver

2019,
 1. vydanie

Zorné pole tmy

2019,
 1. vydanie

Odlety

Stránky