2019,
 1. vydanie

Štúdie a eseje

2019,
 1. vydanie

Rozhovory

2019,
 1. vydanie

Kritiky

Monika Adamická
2019,
 1. vydanie

Slovenské židovstvo v tvorbe Antona Baláža

Jaroslava Šaková
Veronika Rácová
Ivana Hostová
2018,
 1. vydanie

Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia

Stránky