Kolektív
1997,
 1. vydanie

Krížu je človek ľahký

Jaroslava Šaková
Veronika Rácová
Ivana Hostová
2018,
 1. vydanie

Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia

2001,
 1. vydanie

Rudolf Sloboda

Andrea Bokníková
Eleonóra Krčméryová
Dagmar Kročanová
Miloslav Vojtech
2000,
 1. vydanie

Portréty slovenských spisovateľov 2

2002,
 1. vydanie

Z denníkov

1998,
 1. vydanie

Ján Stacho

Stránky