Andrea Bokníková
Eleonóra Krčméryová
Dagmar Kročanová
Miloslav Vojtech
2000,
 1. vydanie

Portréty slovenských spisovateľov 2

Andrea Bokníková
Dagmar Kročanová
1998,
 1. vydanie

Portréty slovenských spisovateľov 1

2000,
 1. vydanie

Pavel Hrúz

Erika Brtáňová
2018,
 1. vydanie

Slovo pánovo zostáva naveky

GOETHE, Johann Wolfgang
2018,
 Bez vydanie

Faust

Matej Masaryk
Karol Csiba
Ivan Jančovič
Radoslav Passia
Lenka Macsaliová
2018,
 1. vydanie

Spisovateľ ako sociálna rola

Stránky