Nikolaj Vasilievič Gogoľ
2020

Revízor a iné hry

Kolektív autorov
2020

GREEN DRĀMA

Kolektív autorov
2020

Dráma nie je súťaž

Martin Konečný
2019,
 1. vydanie

Svet na niti

Soňa Šimková
2019,
 1. vydanie

Divadlo prekračuje hranice

2019,
 1. vydanie

Hry

Stanislava Matejovičová
2018,
 1. vydanie

Hľadisko a javisko. Potenciál (divadelného) umenia

Agáta Pavlovičová
2018,
 1. vydanie

Interpretácia hier divadla SkRAT

Valéria Šulcová
Peter Lomnický
Dodo Gombár
Samuel Chovanec
Peter Scherhaufer
2018,
 Srbský jazyk

Antológia mladej slovenskej drámy

Nova slovačka drama

Stránky