Martin Konečný
2019,
 1. vydanie

Svet na niti

2019,
 2. vydanie

Skúška

Soňa Šimková
2019,
 1. vydanie

Divadlo prekračuje hranice

2019,
 1. vydanie

Hry

Stanislava Matejovičová
2018,
 1. vydanie

Hľadisko a javisko. Potenciál (divadelného) umenia

Agáta Pavlovičová
2018,
 1. vydanie

Interpretácia hier divadla SkRAT

Valéria Šulcová
Peter Lomnický
Dodo Gombár
Samuel Chovanec
Peter Scherhaufer
2018

Nova slovačka drama

Stránky