Fabio Scaletti
2021

Velikán Michelangelo

Martina Vagačová
2020

Ako prežiť rodičovstvo

Adam Hart-Davis
2020

História

Robin Cohen
2020

Sťahovanie ľudstva

Malcolm Gladwell
2020

Ako sa vyznať v cudzích ľudoch

Anne Applebaum
2020

Súmrak dmeokracie

Anna Strunecká
Jiří Patočka
2020

Doba jedová

Ernest Volkman
2020

Dejiny špionáže

Stránky