Tomáš Homoľa
2019,
 1. vydanie

Na vzostupe moci

Juraj Činčura
2019,
 1. vydanie

História oceánov

Miriam Gažová
2019,
 1. vydanie

Darina Laščiaková. Cesty za ľudovou piesňou

Dušan Čaplovič
2019,
 1. vydanie

Hľadanie pravdy o dejinách a živote

Daniela Kodajová
a kolektív
2019,
 1. vydanie

Živena

Veronika Skorková
2019,
 2. prepracované a doplnené vydanie

Repetitórium práva duševného vlastníctva

Stránky