Agneša/Agnesa Gundová-Jergová

4. 11. 1926
Palárikovo
Arlington, USA
Pseudonym:
Marína Havranová
R. 1944 – 52 pracovala ako útovníčka vo viacerých podnikoch, 1953 – 68 redaktorka týždenníka Život v Bratislave, 1968 emigrovala do USA, kde pôsobila ako redaktorka rozhlasovej stanice Hlas Ameriky vo Washingtone. Knižne debutovala prózou Diabol s vystrihom (1964). V exile sa venovala prevažne literatúre faktu, čo dokumentujúu knihy Koloman Sokol v zemi smädných (1979) a Legenda chodí bosá (1989) o misionárke Matke Tereze z Kalkaty. R. 1992 vydala prácu Putovanie za… Čítať ďalej