Viera Benková photo 1

Viera Benková

23. 4. 1939
Báčsky Petrovec (Srbsko)
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba
Viera BENKOVÁ sa narodila 23. apríla 1939 v Báčskom Petrovci v remeselníckej rodine (matka pochádzala zo Slovenska, z Čičmian). Základnú školu a gymnázium (1957) ukončila v rodisku. Na Filologickej fakulte v Belehrade vyštudovala (1971) český a slovenský jazyk a literatúru. V roku 1962 sa ako štipendistka Petrovskej obce zamestnala v novinách Hlas ľudu, kde pracovala ako stály člen redakcie do roku 1967, neskôr ako externá spolupracovníčka do roku 1975. Členkou redakcie literárneho časopisu Nový život bola v rokoch 1965-1978. Keďže sa s rodinou… Čítať ďalej