Stanislav Mečiar

Stanislav Mečiar

21. 3. 1910
Prievidza
—  23. 11. 1971
Buenos Aires (Argentína)
Pseudonym:
Adam Kment
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda
Stanislav Mečiar v rokoch 1921 – 1929 študoval na gymnáziu v Prievidzi, 1929 – 1934 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe, bol na študijných pobytoch v Lipsku, Poznani, vo Varšave a v Krakove. Od roku 1934 pracoval v Matici slovenskej v Martine, 1934 – 1939 bol referentom jej Literárnohistorického odboru, 1940 – 1945 tajomníkom, 1934 – 1937 redigoval mesačník Slovensko, 1939  – 1944 Slovenské pohľady. Na jar 1945 emigroval, žil v Rakúsku, Nemecku, 1945 – 1947 v Taliansku (Rím), od roku 1947 v Argentíne (Buenos Aires), kde… Čítať ďalej