Stanislav Mečiar

Stanislav Mečiar

21. 3. 1910
Prievidza
—  23. 11. 1971
Buenos Aires (Argentína)
Pseudonym:
Adam Kment
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda
Stanislav MEČIAR v r. 1921 – 29 študoval na gymnáziu v Prievidzi, 1929 – 34 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe, bol na študijných pobytoch v Lipsku, Poznani, vo Varšave a v Krakove. Od r. 1934 pracoval v Matici slov. v Martine, 1934 – 39 bol referentom jej Literárnohistorického odboru, 1940 – 45 tajomníkom, 1934 – 37 redigoval mesačník Slovensko, 1939  – 44 Slov. pohľady. Na jar 1945 emigroval, žil v Rakúsku, Nemecku, 1945 – 47 v Taliansku (Rím), od r. 1947 v Argentíne (Buenos Aires), kde 1949 – 52 redigoval časopis Slov.… Čítať ďalej