Ján Okáľ

25. 11. 1915
Hubová
—  19. 3. 1990
Chicago (IL, USA)
Žáner:
editorská činnosť, esej, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza
Ján OKÁĽ po absolvovaní učiteľského ústavu v Turčianskych Tepliciach pôsobil r. 1936 – 39 ako učiteľ v Hubovej, 1939 – 40 bol osvetovým referentom Matice slov. v Martine, 1940 – 45 pracovníkom kultúrneho a osvetového oddelenia Ministerstva národnej obrany v Bratislave, pre ktoré napísal publikáciu Kultúrne pomery v SSSR (1941). Od jari 1945 žil v emigrácii, účinkoval v Rakúsku, Nemecku, 1945 – 50 v Taliansku, 1946 – 49 bol tajomníkom Ústredia sociálnej starostlivosti o slov. emigrantov v Európe so sídlom v Ríme, 1950 odišiel  do USA, kde r. 1951 –… Čítať ďalej