Andrej Maťašík photo 2
Foto©Peter Procházka

Andrej Maťašík

14. 8. 1953
Košice
—  4. 6. 2017
Bratislava
Žáner:
dráma, editorská činnosť, esej, literárna veda, odborná literatúra
R. 1968 – 71 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1971 – 76 na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. R. 1975 – 76 pracoval ako dramaturg v Parku kultúry a oddychu v Bratislave, 1977 – 80 dramaturg v Divadle pre deti a mládež v Trnave, 1980 – 81 redaktor časopisov Film a divadlo a Javisko, 1981 – 84 odborný pracovník Divadelného ústavu, 1984 – 90 odborný… Čítať ďalej