Bohuš Bodacz photo 1

Bohuš Bodacz

1. 3. 1955
Bratislava
—  18. 5. 2020
Pseudonym:
Marek, Hron, Bohumil Machytka
Žáner:
esej, literárna veda, próza, scenáristika

Ocenenia

Cena Slovenských pohľadov za esej (2017)

Cena Slovenských pohľadov za prózu (2003)

Cena Slovenských pohľadov za esej (2001)

Cena Slovenských pohľadov za literárnu kritiku (1999)

Cena Literárneho fondu SR za tvorivý novinársky čin roku (1998)

Cena Spolku slovenských spisovateľov za literárnu kritiku za dvojzväzkovú monografiu Generačné portréty (1998)

1. cena Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v celoštátnej novinárskej súťaži za prózu Príliš mladí na smrť (1996)

Cena Slovenských pohľadov za prózu (2010)

Cena Slovenských pohľadov za literárnu kritiku a históriu (2017)