Etela Farkašová

5. 10. 1943
Levoča
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, próza, publicistika
Rodné meno:
Zipserová

Autor o sebe

Mám teda rozprávať, vlastne aj to by mohla byť možnosť, ako vyjsť za zaväzujúci rámec, ibaže neviem ako, jazyk, ktorému som donedávna ako-tak dôverovala, v ktorom som sa ako-tak nachádzala, spoznávala a usídľovala, o ktorom som si myslela, že je schopný nastavovať zrkadlo mojim vnútorným potrebám a že ja som zároveň schopná dávať podoby jemu, akoby sa pre mňa strácal, odumieral a zanikal, alebo som sa stratila preň ja, pre jazyk viac alebo menej prostých príbehov, ktoré ho zanášali tam, kde som si to želala; pomerne slušný, pomerne priehľadný a nemenej poslušné, prízračné ja, odrazu je však vo mne obruč, vznikala postupne a nenápadne, oddeľujúca slovo od neslova; príbeh je niť, ktorá sa zauzľuje v nepokojných prstoch, a potom, nepevná, trhá sa na drobné franforce.

Anketa (Ako dosiaľ, ako ďalej?). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 3, s. 16 – 18.

 

FARKAŠOVÁ, Etela: O slovensko-rakúskej literárnej spolupráci. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 25. 11. 2020, č. 41 – 42, s. 18.