Gabriela Rothmayerová photo 2

Gabriela Rothmayerová

14. 3. 1951
Gelnica
Žáner:
próza, publicistika, rozhlasová tvorba

Autor o sebe

Páči sa mi každý spisovateľ, ktorý je pri písaní neskromný, nepretvaruje sa a nešpekuluje, aby mal úspech.

(Nové slovo mladých, jún 1982)

ROTHMAYEROVÁ, Gabriela: Pra(v)divosť slova (Nad čím premýšľa a na čom pracuje Gabriela Rothmayerová). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, s. 11.