Gabriela Rothmayerová photo 2
Foto © Peter Procházka

Gabriela Rothmayerová

14. 3. 1951
Gelnica
Žáner:
próza, publicistika, rozhlasová tvorba
Gabriela ROTHMAYEROVÁ sa narodila 14. marca 1951 v Gelnici. Základnú a strednú školu navštevovala v rodisku. Po maturite v roku 1969 pracovala v košických VSŽ, neskôr bola redaktorkou Východoslovenských novín. V rokoch 1970 – 1975 študovala novinárstvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala v kultúrnej rubrike denníka Smena, v rokoch 1983 – 1987 bola šéfredaktorkou detského časopisu Ohník, potom vedúcou redaktorkou Smeny na nedeľu. Roku 1990 ju kooptovali do rekonštruovanej SNR a v prvých poprevratových… Čítať ďalej

Stránky