Gabriela Rothmayerová photo 2

Gabriela Rothmayerová

14. 3. 1951
Gelnica
Žáner:
próza, publicistika, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

KERNÝ, Dušan: Čím nás oslovujú sochy a ľudia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 5.

SVETOŇ, Ľuboš: Gabriela Rothmayerová: Ako mladnú muži (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 121 – 123.

ŠAH: Redakčná rada rozhodla o výročných cenách (Esej a publicistika: Gabriela Rothmayerová). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 156.

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

HAJKO, Dalimír: Gabriela Rothmayerová: Ako mladnú muži (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 275 – 276.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Šesťdesiatnici: Výpredaj ilúzií. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 102.

ŠAH: Gabriela Rothmayerová – 65. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 158.

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. (Gabriela Rothmayerová – Milka Zimková: Dve v tom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s.  125.

MORAVČÍKOVÁ, Marta – ROTHMAYEROVÁ, Gabriela: Z lásky a naliehavosti prežiť (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 30. 7. 2008, č. 16 – 17, s. 12.

DRASTICH, Miloš: Balans medzi všetkým a ničotou. Gabriela Rothmayerová: Vtedy na Východe. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 143 – 146.

ŠAH: Gabriela Rothmayerová – 55. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 159.

BLAHOVÁ, Anna: O tých dvoch duchoch Gabriely Rothmayerovej. Gabriela Rothamayerová: Tak o čo ide? (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 121 – 123.

BEŇO, Ján: Hľadanie zmyslu. Gabriela Rothmayerová: Tak o čo ide? (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 118 – 121.

HALVONÍK, Alexander: Gabriela Rothmayerová: Tak o čo ide? (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 205 – 206.

HALVONÍK, Alexander: Ľavicová autenticita (Gabriela Rothmayerová: Tak o čo ide?). In: Knižná revue, roč. XIV, 24. 11. 2004, č. 24, s. 5.

ŠAH: Pripomíneme si (Gabriela Rothmayerová). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 3, s. 158.

ŠIKULA, B.: Sľubný štart. In: Nové slovo mladých, č. 6, jún 1982.

BŽOCH, J: Ľudia v hniezde. In: Nové knihy 21/1982.

SULÍK, I.: Pohľad na debuty. In: Sulík, I.: Kapitoly o súčasnej próze, Slovenský spisovateľ 1985.

FELDEKOVÁ, O.: Naše interview s Gabrielou Rothmayerovou. In: Nové slovo mladých, č. 6, jún 1982.

ŠPAČEK, J.: Nielen šťastie. In: Dotyky 1990, č. 6.

ČÚZY, L: „Ex libris“. In: Romboid 1990, č. 8.

ILLÉŠOVÁ, Z. – KOLIVOŠKOVÁ, E.: Literárne profily 2. Košice 1996.

BODACZ, Bohuš: Literárna Amazonka. (Generačné portréty IX). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 2, s. 104 – 111.

ŠIKULA, Bystrík: Ani s mužmi, ani bez nich. (Generačné portréty IX). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 2, s. 91 – 104.

PETRÍK, V.: Dusno a chaos. In: OS 1997, č. 4.

DVOŘÁKOVÁ, H. (zost.): Tvár slova. Malá encyklopédia slovenských literátok. Topoľčany: PRIMA-PRINT,  2002.

BEŇO, Ján: Hľadanie zmyslu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, č. 5, 2005. 

DONOVALOVÁ, K. : Gabriela Rothmayerová. Banská Bystrica: Verejná knižnica M. Kováča, 2006.

KALISKÝ-HRONSKÝ, Roman: Historky o kamufláži. In: Slovenské pohľady, roč.IV. + 124, č. 4. 2008.