Gustáv Murín photo 4

Gustáv Murín

9. 4. 1959
Bratislava
Pseudonym:
Medzinárodný, Ján V. Lucian
Žáner:
dráma, esej, literatúra faktu, odborná literatúra, populárne žánre, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné
Gustáv MURÍN sa narodil 9. apríla 1959 v Bratislave v rodine vysokoškolského profesora. Po absolvovaní gymnaziálneho štúdia v rokoch 1978 – 1983 študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1984 získal titul doktora prírodných vied a roku 1991 sa stal kandidátom vied. V priebehu osemdesiatych rokov publikoval desiatky článkov a rozhovorov z oblasti kultúry, biológie aj prvé literárne texty v časopisoch (Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Romboid, Dotyky). V osemdesiatych rokoch bol zakladateľom Klubu mladých… Čítať ďalej

Stránky