Ján Gbúr photo 1

Ján Gbúr

18. 1. 1953
Brezov
Žáner:
literárna veda, próza

Výberová bibliografia

CUPANOVÁ, Katarína: Hajdučeková, Ivica (ed.): Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume II (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 2, s. 170 – 174.

ŠAH: Ján Gbúr – 65 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 158 – 159.

MRÁZ, Peter: Kukučín v interpretáciách (Zost. a edične pripravil Ján Gbúr). In: Knižné revue, roč. XXI, 16. 2. 2011, č. 4, s. 3.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Texty v kontexte (Slovenská literárna veda 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXV – XXVI.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV, XXVII, XXVIII, XXX.

MRÁZ, Peter: Ján Gbúr: Hviezdoslav. Dramatická tvorba. In: Knižná revue, roč. XX, 3. 3. 2010, č. 5, s. 3.

HUČKOVÁ, D.: Realizmus a moderna v Dejinách slovenskej literatúry z roku 2009. In: Slovenská literatúra, r. 57, 2010, č. 4, s. 385 – 391.

ŠUTOR, L.: Ján Gbúr: Hviezdoslav. Dramatická tvorba. In: Slovenská literatúra, r. 57, 2010, č. 4, s. 403 – 404.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin : LIC a SNK 2008.

VOJTECHOVÁ, Eva: Hľadanie rozstratených poznatkov (Ladislav Čúzy, Ján Gbúr, Dana Kršáková, Marcela Mikulová, Dagmar Roberts, Ján Zambor: Panoráma slovenskej literatúry). In: Knižná revue, roč. XV, 31. 8. 2005, č. 18, s. 10.

LOBOVÁ, A.: Panoráma slovenskej literatúry II ako učebná pomôcka pre stredné aj vysoké školy. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, r. 62, 2005, č. 1 – 2, s. 52 – 54.

HORÁK, K.: Hviezdoslav v 21. storočí. (J. Gbúr – P. Himič: Pavol Országh dramatik). In: Javisko, r. 35, 2003, č. 3, s. 42.

KÁŠA, P.: Ján Gbúr – Peter Himič: Pavol Országh dramatik. In: Slovenská literatúra, roč. 50, 2003, č. 4, s. 339 – 340.

ŠAH: Ján Gbúr – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 1, s. 158.

FORDINÁLOVÁ, E.: Rukoväť literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 2, s. 149 – 151.

BERAN, Zdeněk: Gbúr, Ján: Hviezdoslav a česká poézia. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 1, s. 67 – 69.

M. T.: Ján Gbúr: Hviezdoslav a česká poézia. In: Slovanský přehled, roč. 85, 1999, č. 1, s. 12.

PATERA, L.: Přínos k vědeckému výkladu kontextové problematiky. In: Česká literatura, roč. 47, 1999, č. 3, s. 323 – 327.

PETRUS, P.: Gbúrove reflexie o medziliterárnych kontextoch Hviezdoslavovho diela. In: Tvorba T, roč. IX. (XVIII.), 1999, č. 1, s. 59 – 60.

RAKÚSOVÁ, G.: Ďalšia kniha z vydavateľstva Náuka (Ján Gbúr: P. O. Hviezdoslav a česká poézia). In: Sme na východe, 27. 2. 1999, s. 11.

RAKÚSOVÁ, G.: Hviezdoslav a česká poézia (J. Gbúr: P. O. Hviezdoslav a česká poézia). In: Učiteľské noviny, r. XLIX, č. 14, 8. 4. 1999, s. 6.

SOUČKOVÁ, Marta – GBÚR, Ján: Odstraňovať mýtotvorné naplaveniny (S Jánom Gbúrom o aspektoch literárnej komunikácie). In: Knižná revue, roč. IX, 2. 9. 1999, č. 18, s. 16.

ZAMBOR, J.: Hviezdoslav dnes. Pár poznámok (J. Gbúr: P. O. Hviezdoslav a česká poézia). In: Knižná revue, roč. IX, č. 23, 10. 11. 1999, s. 3.

SOUČKOVÁ, M.: Hviezdoslav typologicky, nie kontaktovo (Ján Gbúr: Hviezdoslav a česká poézia). In: Knižná revue, roč. IX, 26. 5. 1999, č. 11, s. 5.

VOJTECH, M.: Rukoväť literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 2, s. 146 – 149.