Karol Horák photo 1

Karol Horák

13. 9. 1943
Katarínska Huta
Žáner:
dráma, literárna veda, odborná literatúra, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Napísali o autorovi

Dve novely Horákovej knihy Súpis dravcovZánik dialektuKurz jazyka sú podľa autorových slov písané pred knižným debutom Cukor. Obidve prózy majú laboratórny, experimentujúci charakter. Vyplývajú z prístupu, z myšlienkovej konfrontácie životného pocitu, z uhla videnia a kombinujú útržky skutočnosti, jej náhodné, unikajúce obrazy s polohou osobnostnej výpovede o svete.

Břetislav Truhlář

Osobitosť prózy Zánik dialektu vyrastá zo zvláštneho lyrizmu, ktorý je produktom okamžitej premeny epickej akcie na jej vzrušené lyrické prežívanie, ďalej uvedomelého jazykového formovania materiálu, ktorému navyše nechýba svojský humor, a napokon zvýznamňovania detailu: autor skladá výsledný obraz zo zlomkov reality, pôvodne nesúrodých, no zjednotených v rozprávaní. Vstup do prózy má skôr groteskné ladenie, no už v týchto častiach začína presvitať trochu komická bádateľova veľkosť, ktorá sa stáva dominantnou v záverečnej kapitole, kde sa novela – i v súvislosti s atmosférou, navodenou úryvkami ľudových piesní – prekláňa z polohy grotesky do balady.

Albín Bagin