Foto © Peter Procházka

Kristína Krnová

22. 8. 1952
Rimavská Sobota
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu
Kristína KRNOVÁ študovala na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Prednáša dejiny slov. literatúry na Fakulte humanitných a spoločenských vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa problematike vývoja súčasnej slov. prózy po r. 1945. Spočiatku uverejňovala recenzie v Slov. pohľadoch a v Romboide, neskôr štúdie v Slov. literatúre. Život a dielo moderných slov. prozaikov analyzovala vo viacerých účelových metodických príručkách (Peter Karvaš, 1992; Próza Ladislava Ťažkého v kontexte modernej slovenskej literatúry, 1993;… Čítať ďalej