Libuša Friedová photo 1

Libuša Friedová

17. 10. 1925
Zdounky pri Kroměříži, Česko
—  22. 5. 2017
Žáner:
pre deti a mládež, poézia
Rodné meno:
Mlčochová

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si. Libuša Friedová – 90. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 155 – 156.

VRÁBLOVÁ, Timotea.: Zatiahnime na hlbinu!  Slovenská literatúra pre deti a mládež 2011. In: Knižná revue, roč. 22, 2012, č. 14-15, príloha,  s. 25. Dostupné na:
http://www.litcentrum.sk/tmp/asset_cache/link/0000296999/KR_2012_14-15_hodnotenie_roka_2011.pdf

VRÁBLOVÁ, Timotea.:   Cesta k čitateľovi či hľadanie adresáta. Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009. In: Knižná revue, roč. 22, 2012, č. 14-15, príloha,  s. XXI. Dostupné na:
http://www.litcentrum.sk/tmp/asset_cache/link/0000249775/kr_14-15_2010_priloha.pdf

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXI – XXII.

ANDREJČÁKOVÁ, EVA: Život a smrť detských časopisov. Reportáž o detských časopisoch s vyjadreniami Libuše Friedovej. In: Žena.sme.sk.18. 2. 2010. Dostupné na: http://zena.sme.sk/c/5243768/zivot-a-smrt-detskych-casopisov.html

VRÁBLOVÁ, Timotea: Zázračná všednosť (Libuša Fiedová: Rozprávky s podkovičkami). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 3. 2. 2010, č. 3, s. 5.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960. Bratislava, Literárne informačné centrum 2010.


SLIACKY, Ondrej a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava, Literárne informačné centrum 2009.

ANDRIČÍKOVÁ, Markéta: Rozprávky zo skrine. In: Bibiana, roč. 13, 2006, č. 1, s. 59-60. Dostupné na http://www.bibiana.sk/fileadmin/bibiana.sk/docs/revue/fullsize/rocnikXIII_1_2006.pdf

HOLOŠKOVÁ, Anna: Hovoríme so spisovateľkou Libušou Friedovou. In: Učiteľské noviny, roč. 50, 2000, č. 31, s. 6.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Návrat rozprávkarky. In: Literárny týždenník, roč. 13, 2000,
č.13, s. 10.

SLOBODNÍKOVÁ, Kveta: Občas si odskočím do detstva. In: Bibiana, roč. 7, 2000, č. 1-2, s. 11–16. Dostupné na http://www.bibiana.sk/fileadmin/bibiana.sk/docs/revue/fullsize/rocnikVII_1-2_2000.pdf

STANISLAVOVÁ, Zuzana: V znamení rozprávky. Literatúra pre deti a mládež 1999. In: Bibiana, 7, 2000, č. 3, s. 2.

KEPŠTOVÁ, Ľubica: Podkovičky pre šťastie. In: Bibiana, roč. 7, 2000, č. 1 – 2, s. 17-18. Dostupné na http://www.bibiana.sk/fileadmin/bibiana.sk/docs/revue/fullsize/rocnikVII_1-2_2000.pdf

DOBIÁŠOVÁ, Viera.: Šťastný darčekový kráľ. A vlastne – kráľovná. In: Učiteľské noviny, roč. 45, 1995, č. 44, s. 3.

HAVRANOVÁ, Ivana: Maľovaný prvácky rok. Netradičná kniha Libuše Friedovej. In: Smena, roč. 37, 9. 6. 1984, č. 135, s. 6.

HAVRANOVÁ, Ivana: Kamarátka Magdalénka. In: Smena, roč. 35, 20. 11. 1982, č. 276, s. 6.

SLIACKY, Ondrej: V posledných rokoch... In: Zlatý máj, 13, 1969, č. 4, s. 41.

Som dieťa päťdesiatych rokov. Zastavenie šieste: Libuša Friedová. (Autorský medailón v rámci projektu Múzea mesta Bratislavy. Osobnosti rôznych profesií hovoria o svojich životných skúsenostiach pohľadom dieťaťa v 50. rokoch.) Dostupné na http://www.muzeum.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700015&id=1136