Libuša Friedová photo 1

Libuša Friedová

17. 10. 1925
Zdounky pri Kroměříži, Česko
—  22. 5. 2017
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba, scenáristika
Rodné meno:
Mlčochová

Životopis autora

Libuša FRIEDOVÁ (1925) sa narodila v učiteľskej rodine v Zdounkách pri Kroměříži. Po absolvovaní Obchodnej školy v Zlíne sa uplatnila ako robotníčka, neskôr ako úradníčka a napokon ako vychovávateľka v n. p. Svit. Ešte ako vychovávateľka v Zlíne časopisecky uverejňovala básne v češtine. V roku 1950 sa s rodinou presťahovala do Bratislavy. O desať rokov neskôr našla miesto pre svoju tvorivosť v Slovenskom rozhlase a do povedomia slovenských čitateľov sa dostala fejtónmi a básňami uverejnenými v Práci a Pravde (1961). Od roku 1965 zastávala funkciu tajomníčky Slovenskej sociologickej spoločnosti a v rokoch 1969 – 1975 pracovala v Sociologickom ústave SAV. V roku 1975 nastúpila do funkcie redaktorky v detskom časopise Zornička, neskôr postúpila na post zastupujúcej šéfredaktorky. Okrem Zorničky pôsobila v redakciách detských časopisov Ohník, Včielka a Slniečko. V 80. rokoch 20.storočia nadviazala spoluprácu s dramaturgiou programov pre deti a mládež v Slovenskej televízii. Od roku 1981 sa venuje len literárnej tvorbe. Je držiteľkou národného ocenenia Cena Trojruže za rok 2007 „za rozprávky, ktoré sú charakteristické svojím fantazijno-poetickým ustrojením“.