Ľubomír Feldek photo 1

Ľubomír Feldek

9. 10. 1936
Žilina
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, scenáristika, iné

Autor o sebe

FELDEK, Ľubomír: Zla sa nenaľakať (Spomienka na pieseň Zlatého slunce krásný běh a jej prebásnenie). In: Tvorba, roč. XXX (XXXIX), 2020, č. 2, s. 62 – 65.

Ľ. F.: Dokumenty doby. Z emailu Ľubomíra Feldeka Júliusovi Vanovičovi. In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 4, s. 86 – 88.

Ústne svedectvá - Ľubomír Feldek hovorí o tom, ako sa stal autorom ľudových piesní

Ústne svedectvá. Ľubomír Feldek hovorí o tom, ako sa stal autorom ľudových piesní. In: Knižná revue, roč. XXIII, 27. 11. 2013, č. 24, s. 20.