Márius Kopcsay

21. 4. 1968
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež, próza, iné
Márius Kopcsay po maturite na gymnáziu v Bratislave (1986) pokračoval v štúdiu na Chemickotechnologickej fakultre SVŠT a v rokoch 1988 – 1993 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, no štúdium prerušil. Po roku 1989 sa začal venovať žurnalistike, pôsobil vo viacerých periodikách a denníkoch. Od roku 1992 pracoval ako redaktor v komunálnej a stavovskej tlači (Obecné noviny, Stavebný podnikateľ). V rokoch 1994 – 1998 bol slovenským dopisovateľom ZN-novín, od roku 1997 bol komentátorom denníkov Nový čas, Pravda a SME, vedúcim Redakcie… Čítať ďalej

Stránky