Pavol Rankov

16. 9. 1964
Poprad
Pseudonym:
Peter Pečonka
Žáner:
odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, iné

Životopis autora

Pavol Rankov študoval knihovedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde aj pracuje na Katedre knižničnej a informačnej vedy. Debutoval zbierkou poviedok S odstupom času (1995), ktorá sa vyznačuje nadväznosťou na tradície svetového i domáceho fantastického realizmu (Borges, Cortázar, Grendel, Mitana). Jeho poviedky boli uverejnené v časopisoch Dotyky, Infoknihy, Kalligram (preklad do maďarčiny), Kankán, Knižná revue, Kultúrny život, Maternica, Nové slovo, Orol tatranský, Pulz, RAK – Revue aktuálnej kultúry, Romboid, Slovak Literary Review (preklad do angličtiny), Slovenské pohľady, SME, Studium (preklad do poľštiny) a Tvorba T. Svoje prózy uverejnil aj v zborníkoch Den slovakiska novellen (preklad do švédčiny), Dúšok jedu, Pontes ’96 (preklad do angličtiny), Poviedka 2001 a Úpätím času. Publikuje aj odborné texty. Okrem pedagogickej činnosti však venuje pozornosť i koncepciám a teóriám z oblasti masmédií, reklamy, informačných technológií a kultúry. Žije v Bratislave.