Pavol Rankov photo 1

Pavol Rankov

16. 9. 1964
Poprad

Životopis autora

Pavol RARNKOV sa narodil 16. septembra 1964 v Poprade. Po maturite na gymnáziu v Bratislave vyštudoval knihovedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiách pôsobil krátko ako metodik Slovenskej národnej knižnice v Martine a v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave. Od roku 1993 je odborným asistentom na Katedre knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty UK. Žije v Bratislave.