Peter Zajac photo 2
Foto © Peter Procházka

Peter Zajac

3. 2. 1946
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, pre deti a mládež, publicistika, iné
Peter ZAJAC v r. 1960 – 63 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1963 – 68 slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1967 – 68 germanistiku na univerzite v Tübingene. R. 1968 – 72 redaktor vo vydavateľstve Smena, 1972 – 80 vysokoškolský učiteľ na Pedagogickej fakulte v Nitre, od  1981 vedecký pracovník, 1990 – 98 riaditeľ Ústavu slov. literatúry SAV, 1998 – 2001 poslanec Národnej rady Slov. republiky, od 2001 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV v Bratislave, súčasne prednáša slavistiku na Humboldtovej univerzite… Čítať ďalej

Stránky