Viera Benková photo 1

Viera Benková

23. 4. 1939
Báčsky Petrovec (Srbsko)
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba

Edičná činnosť

KOŠKOVÁ, Hana: Tri prezentácie tvorby v rumunskom Nadlaku. Literárny týdenník, roč. XXXIII, 25. 5. 2020, č. 11 – 12, s. 14.

Pehavá hruška, výber z poetickej tvorby pre deti od slovenských autoriek žijúcich v Srbsku, Rumunsku a SR, editorky: Viera Benková a Etela Farkašová, vydala Matica slovenská v Srbsku 2018

Jednozubý úsmev. Antológia prózy pre deti po slovensky píšucich autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska (spolu s Etelou Farkašovou), Matica slovenská v Srbsku, 2016

Eseje a štúdie. Eseje a štúdie slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska, Matica slovenská v Srbsku 2015. Viera Benková a Etela Farkašová (zost.)

Studienky... antológia slovensky píšucich prozaičiek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska, spolu s E. Farkašovou, Matica slovenská v Srbsku, edícia Matičné súzvuky, 2014.

Plášť bohyne, antológia slovensky píšucich poetiek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska, spolu s E. Farkašovou, Matica slovenská v Srbsku, edícia Matičné súzvuky, 2012.