Konferencia o Milanovi Rúfusovi na Univerzite Complutense v Madride

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Madride pod záštitou slovenského veľvyslanca v Španielsku Dr. Jána Valka, Univerzita Complutense v Madride a Klub nezávislých spisovateľov v Bratislave usporiadali 8. mája 2008 už VII. ročník medzinárodnej konferencie o slovenskom jazyku a kultúre, dedikovanom 80. výročiu narodenia básnika Milana Rúfusa. Literárne informačné centrum zastupovala Dana Podracká. Konferenciu otvorili dekan Filologickej fakulty UCM Dámoso López García, Dr. Ján Valko a vedúci katedry filológie Salustio Alvarado Socastro. Moderoval Dr. Ján Kravárik. Konferencia sa uskutočnila s týmto programom:

Prof. Imrich Vaško (FF KU, Ružomberok) – Reč a spev i mlčanie v básnickom zápase/umení Milana Rúfusa (Báseň ako tajomstvo)

Prof. Tibor Žilka (FF UKF, Nitra) – Duchovnosť v tvorbe Milana Rúfusa

Prof. Ján Zambor (FF UK, Bratislava) – Rozmery Rúfusovej obraznosti

Dr. Alejandro Hermida (UCM, Madrid) – Esejistika Milana Rúfusa ako kľúč k jeho básnickej tvorbe

Prof. Mária Bátorová (SAV, Bratislava) – Fenomén Rúfus v socialistickej a postsocialistickej klíme

Doc. Igor Hochel (FF UKF, Nitra) – Rúfusov debut Až dozrieme z pohľadu dneška

Dana Podracká (poetka, LIC, Bratislava) – Charitas, Eros a Agapé – tri podoby Rúfusovej lásky

Prof. Zuzana Stanislavová (PgF PU, Prešov) – Filozofia dobra a zla v Rúfusovej tvorbe pre deti

Prof. Brigita Šimonová (PgF UMB, Banská Bystrica) – Rúfusova básnická transformácia rozprávok

Prof. Anna Valcerová-Bacigálová (FF PU, Prešov) – Interpretácia poézie M. Rúfusa z hermeneutického hľadiska

Dr. Salustio Alvarado (UCM, Madrid) – Žalmy v poézii Milana Rúfusa

Prof. Michal Tokár (PgF PU, Prešov) – Výtvarné a fotografické diela ako inšpiračné podnety básnickej tvorby Milana Rúfusa

Peter Bilý (básnik a spisovateľ, Vigo, Španielsko) – Paradoxy popularity M. Rúfusa

Dr. Valéria Kováčová Rivera de Rosales (UCM, Madrid) – Rúfus v prekladoch

Prof. Nelida Noskovičová (Granada, Španielsko) – Dôležitosť a význam poetického debutu Milana Rúfusa

Prednášky, ktoré odzneli na konferencii, vyjdú v zborníku koncom roka a stanú sa súčasťou vyučovacieho procesu na Katedre filológie Univerzity Complutense v Madride.

Účastníci konferencie (zľava): Mária Bátorová, Michal Tokár, Anna Valcerová-Bacigálová, Igor Hochel, Tibor Žilka, Ján Valko, manželka M. Tokára, Ján Zambor, Brigita Šimonová a Zuzana Stanislavová

Spomedzi zaujímavých myšlienok, o ktorých sa diskutovalo v súvislosti s Rúfusovou básnickou a esejistickou tvorbou, spomeňme aspoň niektoré:

  • podľa I. Vaška Rúfus vedie spor s agresívnou desakralizáciou a hodnotovým prázdnom
  • T. Žilka poukazuje na fiktívne citáty samotného Boha v niektorých Rúfusových básňach (Rekviem za Pavla Straussa či Nepatrné rekviem)
  • kristomorfizačné obrazy a metafory sú podľa Zambora založené viac na váhe výpovede ako na objavnej obraznosti
  • Stanislavová upozornila na Rúfusovu ochotu podstupovať zápas s takými podobami zla, ktoré nadobúdajú povahu idolu
  • Bilý považuje počet predaných výtlačkov Rúfusovho diela za unikátne vysoký, čo je pravdepodobne slovenským špecifikom; Rúfus dokázal prispieť k vytvoreniu mosta medzi básnikom a čitateľmi, v čom je jeho nezastupiteľný prínos.

Salustio Alvarado a Ján Zambor

Vo večerných hodinách sa v rezidencii slovenského veľvyslanectva v Španielsku za účasti jeho eminencie Dr. Jána Valka uskutočnil Večer poézie Milana Rúfusa. Recitovali študenti slovakistiky UCM pod lektorským vedením Dr. Jána Kravárika. Konferencia utužila slovensko-španielske literárne vzťahy a mieni v nich pokračovať. Témou budúcoročnej konferencie by mala byť tvorba Trnavskej skupiny.

 foto Ján Zambor