Foto © Peter Procházka

Tibor Žilka

29. 1. 1939
Plášťovce
Žáner:
literárna veda, iné
Profesor Tibor Žilka sa narodil 29. januára 1939 v Plášťovciach. Základnú a strednú školu navštevoval v Šahách. Vyrastal v národnostne zmiešanom prostredí, čo malo výrazný vplyv aj na jeho ďalšiu odbornú i občiansku orientáciu. V rokoch 1957 – 1962 študoval slovenčinu a maďarčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Jeden semester v rámci štúdia absolvoval na Karlovej univerzite v Prahe (1961), kde navštevoval prednášky z teórie literatúry jedného z popredných českých štrukturalistov a estetikov, spoluzakladateľa Pražského lingvistického… Čítať ďalej