Lit_cast Slovakia #16 s Luciou Duero

V 16. epizóde Lit_Cast Slovakia sa spisovateľka a prekladateľka Lucia Duero rozpráva s Júliou Sherwood o náhodnom stretnutí v Španielsku, ktoré ju doviedlo do Mexika a o prekonávaní rozdielov medzi slovenskou a mexickou kultúrou. Hovorí tiež o svojich obľúbených slovenských básnikoch, ktorých predstavuje španielskym čitateľom cez svoje preklady a anglofónnym čitateľom cez časopis Tupelo Quarterly a o iracionálnych kritériách, ktorými sa riadi pri výbere autorov, ktorých prekladá do slovenčiny a prečo sa jej najlepšie prekladá bez zmluvy s vydavateľom.

In Lit_Cast Slovakia #16 writer and translator Lucia Duero talks to Julia Sherwood about the chance encounter in Spain that led her from Slovakia to Mexico, and navigating cultural differences between these two countries. She discusses her favourite Slovak poets whom she has introduced to Spanish readers through her translations, and to the Anglophone public through the journal Tupelo Quarterly and talks about the irrational criteria she uses to choose the authors she translates regardless of commercial considerations, and why she enjoys translating without a contract with a publisher.

 

Background notes

Lucia Duero’s website

Tupelo Quarterly, Slovak poetry feature Fragments of a Vanishing Speech

             

Katarína Kucbelová

              Malé veľké mesto

      Una pequeña gran ciudad trans. Into Spanish by Lucia Duero

Michal Habaj

              Nostalgia o Invierno en Bratislava   trans. Into Spanish by Lucia Duero

 

Ivan Štrpka

              Mantengan el pánico   trans. Into Spanish by Lucia Duero

 

Mila Haugová

Eternal Traffic

Scent of the Unseen

 

Mária Ferenčuhová

Tidal Events

 

Eva Luka

 

Dana Podracká

 

Ján Gavura

 

Jana Bodnárová

 

Peter Šulej

 

Juraj Kuniak

 

Erik Ondrejička

 

Ivana Dobrakovová

             

Balla

 

Daniel Majling

              Ruzká klazika

 

Dominik Tatarka

 

Fernanda Melchor

              Hurricane Season trans. into English by Sophie Hughes

 

Maria Lugones

 

José Emilio Pacheco: Las batallas en el desierto

Josefina Vicens: The Empty Book