Jozef Podprocký
2005,
 1. vydanie

Capriccio rustico pre akordeón, opus 49

Viliam Bystrý
2005,
 v Hudobnom fonde 1. vydanie

Sny /Träume

2004,
 1. vydanie

Strukoviny

Milota Zelinová
2004,
 1. vydanie

Výchova človeka pre nové milénium

2004,
 1. vydanie

Športadres 2005

2004,
 1. vydanie

Obilniny

2004,
 1. vydanie

Slovenský spevník

NYSTROM, Carolyn
2004,
 1. vydanie

Pošlete ma preč?

NYSTROM, Carolyn
2004,
 1. vydanie

Mám ťa rád, ocko

Stránky