Spisovateľ

Karol Bielek

1857
—  1936
Spisovateľ

Július Bodnár

1870
—  1935
Spisovateľ

Jana Bodnárová

1950
Spisovateľ

Egon Bondy

1930
—  2007
Spisovateľ

Ján Boor

1915
—  2002
Spisovateľ

Ján Borodáč

1892
—  1964
Spisovateľ

Július Botto

1848
—  1926
Spisovateľ

Pavel Branko

1921
—  2020
Spisovateľ
Prekladateľ

Ľubica Brix

1968
Spisovateľ

Rudolf Brtáň

1907
—  1998

Stránky