Prekladateľ

Jeanine Baude

Spisovateľ

Viliam Ries

1904
—  1989
Spisovateľ

Karol Strmeň

1921
—  1994
Spisovateľ

Vladimír Krivoš

1865
—  1942
Spisovateľ
Prekladateľ

Mikuláš Pažítka

1918
—  2004
Prekladateľ

Jozef Brandobur

1908
Spisovateľ

Braňo Hochel

1951
—  2015
Spisovateľ
Prekladateľ

Ján Lajčiak

1875
—  1918
Spisovateľ

Ivan Horváth

1904
—  1960
Spisovateľ

Zdenko Kasáč

1924
—  2017

Stránky