Foto © Peter Procházka

Martin Bútora

7. 10. 1944
Bratislava
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, próza, scenáristika
Martin BÚTORA sa narodil 7. 10. 1944 v Bratislave. Vyštudoval filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1966 – 69 pracoval ako redaktor časopisov Echo, Reflex a Kultúrny život. V období normalizácie r. 1971 – 77 bol pracovníkom Výskumného ústavu práce a sociálnych vecí, r. 1977 – 88 pôsobil ako terapeut a sociológ v Protialkoholickej poradni Ústavu národného zdravia, potom účinkoval krátky čas v slobodnom povolaní. V r. 1989 – 90 bol členom Koordinačného centra Verejnosti proti násiliu, r. 1990 – 92 poradcom prezidenta… Čítať ďalej