Edita Príhodová

Žáner:
literárna veda
Edita Príhodová, PhD., (1970), literárna historička, vyučovala na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku dejiny slovenskej literatúry a literárnu teóriu. Dlhodobo sa venuje výskumu slovenskej katolíckej moderny v jej filozofickej (Ladislav Hanus), teoretickej (Jozef Kútnik Šmálov) a umeleckej (Janko Silan) podobe. Vydala knižný výber a audiovýber zo Silanovej celoživotnej tvorby – Medzidobie (2012). Edične pripravila do tlače jeho Básnické dielo. Publikuje v slovenských i zahraničných literárnych a kultúrnych časopisoch a zborníkoch. … Čítať ďalej

Stránky